Obecní úřad

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad

Oficiální název: Obec Loukov

Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000 v platném znění, zákon můžete stáhnout zde

Organizační struktura: více zde

Kontaktní informace:
Obecní úřad Loukov
Loukov č.p. 81
294 11 Loukov
Tel.: 603 345 479; 790 227 194
E-mail: obecloukov@tiscali.cz
ID datové schránky obce: igka8f4

Bankovní spojení:
název banky: KB Mladá Boleslav expozitura Mn.Hradiště; číslo účtu: 32121181 kód banky 0100
- bezhotovostně na BÚ
- v hotovosti v kanceláři OÚ

IČO: 00509281

DIČ: Obec není plátcem DPH

Rozpočet: rozpočty obce naleznete zde

Kde získat informace:
- ústní dotaz na Obecním úřadě
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: obecloukov@tiscali.cz; e-podatelna (připravuje se)
- na www.loukov.e-obec.cz

Kde lze podat stížnost nebo žádost: Na Obecním úřadě obce Loukov

Opravné prostředky:
Opravné prostředky – na odpovídajícím odboru Mě.ú.Mn.hradiště

Formuláře: formuláře naleznete zde

Řešení složitých životních situací:
- projednáním na OÚ Loukov
- kontakt na Městský úřad Mnichovo Hradiště: odbor sociálních věcí – více zde

Nejdůležitější předpisy: naleznete zde

Sazebník za poskytování informací: bezplatně na Obecním úřadě obce Loukov

Výroční zprávy: výroční zprávy jsou zde

Seznam organizací:
- SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LOUKOV
Obec Loukov - sph.cz